Home
eMail
Kontaktformular
Gästebuch
dokumentet e nevojshme
Për neve
anetarsimi
 


  

Penzione nga Evropa

 

 

Këtu mund të gjeni informacione lidhur me të drejtën për penzione

nga Gjermania si dhe shtetet tjera!

 

 Të nderuara Lexuese të nderuar Lexues:

Keni punuar në Gjermani apo në ndonjë shtet tjetër, dhe keni arritur moshën e pleqëris dhe deri më tani nuk keni ndërmarr ndonjë hap për të drejtën e juaj për penzion. Atëhere neve ju ndihmojm që këtë qëllim ta arrini sa më shpejt, që ju ta gëzoni pensionin e juaj.

Si person i siguruar në Sigurimin penzional Gjerman ju takon penzioni i pleqëris si dhe në raste të vdekjes së të siguruarit penzionin e trashëgon familja, gruaja si dhe fëmijët bonjak. Për të bërë kërkesën duhet te plotësohen këto kushte, me sa vijon: 

  • Penzion të pleqërisë: ju duhet të jeni mbi moshën 65 vjet, dhe të keni minimumin 60 muaj sigurim penzional. Nëse nuk keni kohën e nevojshme prej 60 muajsh, mirret për bazë edhe koha që keni punuar në Kosovë apo edhe në ndonjë shtet tjetër në Bashkimin Evropian apo edhe të ish-Jugosllavisë.
  • Penzion te mbijetuarve: të Vejat që dikur i kishin burrat në Evropë dhe që sot të ndjerit më nuk jetojnë,  juve ju takon e drejta e Penzionit Familjar. 
  • Për të vejat nuk ka përcaktim të moshës. Së paku 1 vitë martesë deri me rastin e vdekjes së burrit. Nëse keni fëmijë të përbashkët nuk ka kufizim të kohës sa keni qenë të martuarë me të ndjerin.
  • Në rast se e Veja (nëna) jeton me fëmijët të cilët jan më të ri se 18 vjeqë ju takon fëmijëve penzioni i Bonjakëve (Jetimve).

     

Pasi që të bëhet Kërkesa për Penzion, duhet llogaritur që përpunimi i dokumentacionit mund të zgjat deri në 3 muaj. Por ana pozitive është se me pranimin e së drejtës për Penzion pagesa bëhet prej datës kur Personi i ka mbushur 65 vjet, apo me rastim e të Vejave penzioni paguhet që nga vdjekja e burrit (deri në 48 muajt e kaluar prej datës së kërkesës).

Ju duhet ti plotësoni të gjitha dokumentet që nevojiten për ta bërë kërkesën së bashku me autorizim. Dokumentet e nevojshme  i kemi radhitur në faqën tjetër.

Kliko këtu për të  parë listën e dokumenteve të nevojshme.

 

Për më shumë informata mos hezitoni kontaktoni në këtë numër

+491725341261        apo e-Mail        b-gashi@web.de

 Sie sind Besucher Nr.

Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!