Home
eMail
Kontaktformular
Gästebuch
dokumentet e nevojshme
Për neve
anetarsimi
 
Lista e Dokumenteve

Për të bërë Kërkesën pran Zyrës së Penzioneve duhët te plotësohen këto dokumente:

Për kerkuesin e penzionit të pleqëris:

1. Kërkesa për Pension (Formular i plotësuar)
2. Autorizimi
3. Qertifikata e lindjes
4. Qertifikata e Martesës
5. Vërtetim që përsoni është gjallë
6. Vërtetim nga Enti penzional në KS ( nëse përsoni merr Penzion) ose
7. Librez e punës apo vërtetim ku tregohet stazhi i punës në Kosovë
8. Vërtetim nga Institucioni bankar për hapjen e llogarisë (Pro Credit Bank)
9. Deklaratën për Pagesën e penzionit përmes Postës Gjermane (Deutsche Post) 

 

 

Për Bashkëshorten (penzion Familjar)

1. Kërkesa për Pension (Formular i plotësuar)
2. Autorizimi
3. Qertifikata e lindjes ( bashkëshortëve)
4. Qertifikata e vdekjes (Bashkëshortit)
5. Qertifikata e Martesës
6. Qertifikata e lindjes së fëmijëve
7. Vërtetim që përsoni është gjallë
8. Vërtetim nga shkolla për femijën
9. Vërtetim nga Enti penzional në KS ( nëse përsoni merr Penzion)
10. Librez e punës apo vërtetim ku tregohet stazhi i punës në Kosovë
11. Vërtetim nga Institucioni bankar për hapjen e llogarisë (Pro Credit Bank)
12. Deklaratën për Pagesën e penzionit përmes Postës Gjermane (Deutsche Post)  

Formularët:

Kërkesa për Penzion të Pleqëris apo për Penzion te vejave (Jetimëve)

Autorizimi

Deklaratën për Pagesën përmes Deutsche Post bëhen nga këtu, kurse dokumentet tjera duhet të nxirren në Kosovë

 


Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!